Odborná verejnosť

Organizátor pozýva každoročne širokú, odbornú verejnosť.
V roku 2018 rozoslal 10 000 pozvánok pre pracovníkov kvetinárstiev, záhradných centier a firiem pracujúcich v oblasti záhradníckych služieb a predaja na bezplatnú návštevu výstavy z celého Slovenska, Českej republiky, Maďarska , Poľska a Holandska.

Pre odbornú aj laickú verejnosť organizuje predvádzanie, prednášky a workshopy priamo v areáli výstavy.